Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bölüm Tanıtımı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü topraklarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik analizler, su ve gübre örneklerinde kimyasal analizler, bitkilerde ise ağır metal ve besin elementi analizleri yaparak başta çiftçiler olmak üzere resmi ve özel kuruluşlara hizmet vermektedir. Bölümde yürütülen ulusal ve uluslararası araştırma projeleriyle bir yandan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar sağlanırken, diğer yandan da ortaya çıkan pratiğe aktarılabilir sonuçlarla ülke ekonomisine olumlu katkılar sunulmaktadır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarının istihdam edildikleri alanlardan bazılarını sıralamak gerekirse:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri, arazi toplulaştırma projeleri, belediyeler, gübre ve tarım ilaçları tedarik ve dağıtım firmaları, resmi ve özel analiz laboratuvarları, gübre fabrikalarında, özel tarım işletmelerinde, sera ve örtü altı üretimde ve ekolojik-organik tarım işletmelerinde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımız yukarıda belirtilen tüm iş kollarında danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü toprak etüt ve haritalama, toprak koruma ve arazi kullanım projelerinin hazırlanmasında yetkili olan ziraat mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.

Arazi kullanımının planlanması, toprağın bilinçli kullanılması mümkün olan en kaliteli ürünü ve en yüksek verimi elde etmek için toprağın tanınması ve topraktaki bitki besin maddelerinin miktarının saptanması Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü olarak öncelikli hedeflerimizdendir.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.